• EneriFiber

Endelig kan Helsenett linjen benyttes til Ip-telefoniI mange år har helseforetak benyttet en egen tilknytning til Norsk Helsenett. Denne har vært forbeholdt helserelatert bruk. De som har ønsket seg en moderne telefoni løsning har i lang tid vært henvist til svært kostbare ISDN linjer eller til en egen Internettlinje i tillegg der man har ønsket IP-telefoni. Særlig for små legekontor eller tannleger har dette vært økonomisk svært ugunstig og mange sliter i dag med gamle telefonsentraler som gir dårlig kundeservice.

Ta kontakt med oss på for pris og evt en demonstrasjon av systemet.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Hvor er vi:

 

Eneri Fiber AS

Nygårdsveien 80,

3221 Sandefjord
Epost: eneri@eneri.no

Telefon: 33505650

 

Eneri Telefoni AS

Riskegrenda 30,

1352 Kolsås 
Epost: oslo@eneri.no

Telefon: 22510200