• EneriFiber

Vi følger utviklingen av coronaviruset nøye og tar nødvendige grep.

Eneri Fiber AS følger situasjonen rundt coronaviruset nøye og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittefare.

Vår jobb er å bygge og vedlikeholde infrastruktur som er livsviktig i dag. Alle som sitter på hjemmekontor er avhengige av at linjene virker.Som firma har vi et ansvar for våre ansatte og for deg som kunde. Enten du representerer en bedrift eller et hjem.


1. For at våre ansatte skal kunne føle seg trygge så er vi avhengige av at kunder som bestiller oppdrag informerer oss om de er syke eller er i karantene. Du vil få tilsendt to spørsmål på SMS som må besvares med en ny SMS. Punktet over er ikke bare for å beskytte våre montører, men det er også uhyre viktig for å beskytte den neste kunden vi skal besøke.


2. For å beskytte deg som kunde så er våre montører utstyrt med antibac i bilene og vil bruke den før de går inn til deg og når de kommer ut igjen. Vi vil også vaske håndverktøyet som vi bruker. Det er ønskelig at du som kunde ikke er nærgående men holder god avstand til den som kommer på besøk. Har du kjæledyr skal dette også holdes borte fra montøren.

Dersom du har mulighet så vask med sprit alle de tingene som du tror vi må ta på når vi kommer.

Husk budskapet i Kongens tale: Alle må gjøre sitt beste. Dette er en nasjonal dugnad for å forsinke spredningen av covid-19


Vi håper denne redegjørelsen gir deg trygghet for at vi tar situasjonen på alvor og har iverksatt nødvendige tiltak. Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 33 50 56 50 eller på mail eneri@enerifiber.no Daglig Leder

David Jensen.

0 kommentarer

Hvor er vi:

 

Eneri Fiber AS

Nygårdsveien 80,

3221 Sandefjord
Epost: eneri@eneri.no

Telefon: 33505650

 

Eneri Telefoni AS

Riskegrenda 30,

1352 Kolsås 
Epost: oslo@eneri.no

Telefon: 22510200